Det nordiske klasserum

Hölls i år fredagen den 18. november och som vanligt på det fantastiska Nordatlantens Brygge. Det är sjätte gången Nordspråk och de Nordiska språkpiloterna arrangerar denna kursdag.

Vi fick både teori och praktik till livs i form av fyra föreläsningar och fem stationer med workshops.

Tom Steffensen, Ph.d. och lektor vis USJ, talade om grannspråksundervisning i danskundervisningen och särskilt då med hjälp av digitala hjälpmedel som Skype där det vardagsnära innehållet för eleverna är det viktigaste.

Språkvetaren Stian Haarstad från Trondheim talade om olika språksociala klimat i grannländerna och skilde på bildning och utbildning. Vår uppgift är att finna strategier för att tränga igenom kommunikationen och då är viljan det viktigaste.

Före ”smörrebrödet” gav Peter Hobel oss exempel på språkmöten mellan elever i de nordiska länderna som rörde vardagsliv, skolliv och stadens kulturliv. Mailväxling, elevguidade stadsvandringar och teaterbesök var några exempel på gemensamma aktiviteter.

De olika besöksstationerna förmedlade metodiska tips på hör- och kommunikationsövningar, spel och lekar, bilderböcker och skolor som gör fackböcker vilka man kan ta del av gratis på atlantbib.org. Avslutningsvis berättade studenterna Cathrine Stenrös (DK) och Bettina Björn (NO) om ”blandinaviska” som talas på arbetsplatser. Engelska används bara i nödfall, när inget annat fungerar. Det ger hopp om en gemensam nordisk framtid.

Tack för en inspirerande dag med många fina infallsvinklar och uppslag till undervisningen i nordiska språk!

Leave a Reply