Arbejdsmøde på Lysebu

IMG_2216

Nordspråks arbejdsmøde blev afholdt på Lysebu i Oslo d. 7.-10. april 2016. Deltagerne kom fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island og blandt dem var der mange nye medlemmer.  Her arbejdede man videre på mange forskellige projekter, kommende kurser og konferencer.  Lysebu er et dejligt sted som passer udmærket til arbejdsmøder og de gode faciliteter gjorde hele arbejdet effektivt. Omgivelserne er rigtig skønne og gruppen tog en tur til Oslo på Munch museet.

IMG_2211IMG_2212

Konference: Ung Vrede i Norden

Den 19.-20. maj 2016

DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Gennem de senere år har ung vrede været et vitalt omdrejningspunkt i nyere nordisk litteratur og performancekunst. Vreden viser sig yderligere i mange unge menneskers forskellige livsformer og måder at udtrykke sig at ud på.

Siden ungdommens tilblivelse har unge mennesker haft grunde til at være vrede. På deres forældre, deres lærere og de samfund de er vokset op i. Og på sig selv og på hinanden. Årsagerne til vreden og dens berettigelse eller ej er der adskillige og forskellige forklaringer og bud på. Men anerkendelse og forståelse af unges vrede er uomgængeligt hvis der skal føres dialog mellem generationerne, hvis skolen og uddannelsen skal være andet og mere end disciplinering og hvis det unge menneske kulturelt, historisk og politisk skal blive til dét det er: et menneske.

Hvad er Nordens unge mennesker vrede over? Med hvilken kraft, med hvilke former og hensigter er ungdommen vred? Hvordan kan denne vrede gøre dem selv og os andre klogere?

Spørgsmålene bliver diskuteret på konferencen, der henvender sig til modersmålslærere i gymnasiet og ungdomsskolen i de nordiske lande samt til forskere og undervisere i de nordiske videregående uddannelser. Målet med konferencen er at sætte ord, billede og lyd på den vrede der har besat de unge i Norden så der kan banes nye veje til at undersøge, anerkende og forstå den unge generation og deres liv i en nordisk skole- og uddannelseskultur. En række forskere og en kreds af nordiske forfattere vil sætte fokus på hvordan ung nordisk vrede i 2016 kan forstås og udlægges filosofisk, litterært, sociologisk, pædagogisk og æstetisk.

Pris: 2.750 DKK

Det er muligt at deltage i konferencen uden overnatning til prisen 2.500 DKK. Det er også muligt at overnatte fra fredag til lørdag uden merafgift. I så fald gives besked til Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk.

Tilmelding senest den 15. april 2016.

Program (PDF)

Torsdag 19. maj

11.00-12.00: Registrering
12.00-13.00: Frokost
13.00-15.30: Michael Poulsen (lektor, Aalborg Universitet): Ungdom og vrede i konkurrencestaten – den konkurrenceudsatte identitetsdannelse.

Det indkredses om de unge i dagens konkurrencestat og -samfund generelt er eller bør være vrede ud fra en analyse af det man kan kalde for konkurrencepatologier. Det kan forstås bredt som de negative følelsesmæssige konsekvenser (fx stress, angst mv.) der opstår, når børn og unge i dag dannes til at skulle forme sig som præstationsorienterede konkurrencedyr. I centrum for diskussionen er der en distinktion mellem indadvendte og udadvendte reaktioner, herunder reaktioner hos såvel drenge som piger, som dansk-danske unge sammenlignet med unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes analyseres eksempler på følelsesmæssige konflikter i skoleklasser ud fra spørgsmålet: Hvorfor bliver de unge vrede på hinanden?

15.30-16.00: Pause

16.00-17.30: Thomas Brudholm (lektor, Københavns Universitet): Hvorfor lytte til vreden?

Vreden skal forstås og anerkendes, men hvorfor egentlig? Og hvad vil det sige? Bestræbelsen rejser i hvert fald spørgsmålet Hvad er vrede? som her skal søges besvaret med afsæt i den filosofiske tradition og analyse.

18.00-22.30: Fra følelserne til sanserne. Fælles tur til LouisianaMuseum of Modern Art

18.00: Fælles afgang fra København H

19.00: Middag på Louisiana

20.00: Omvisning på udstillingen EYE ATTACK

Fredag 20. maj

09.00-10.30: Lilian Munk Rösing (lektor, Københavns Universitet): Skrøbelige Voldsmænd. Om den vrede stemme hos Skinnebach, Nordenhof, Hassan og Ravn.

I de seneste år har nye markante stemmer meldt sig i den danske lyrik. Stemmer, der synes at være henvendte, insisterende, mere eller mindre aggressive, at have et ærinde. Poesien er blevet politisk, siger man. Jeg vil kalde de nye lyriske stemmer vrede. Det er en samlebetegnelse, der kræver nuancering; Trods fællestræk er stemmerne meget forskellige. Vrede kan gennemspilles i flere grader og tonearter og i følgeskab med flere forskellige stemninger og affekter.

10.45-11.15: Eija Hetekivi Olsson, forfatter (Sverige). Udg.: Ingenbarnsland, Los Angered, Fuck skolan

11.30-12.15: Niviaq Korneliussen, forfatter (Grønland). Udg.: HOMO Sapienne

12.15-13.00: Frokost

13.30-14.15: Halfdan Pisket, Tegneserieforfatter (Danmark). Udg.: Har bl.a. tegnet og skrevet Desertør (2014) og Kakelak, (2015), første og andet bind af en trilogi. Aktuel med sidste bind, Dansker. Graphic Novels. Vinder af Politikens litteraturpris ‘Frit Flet’ 2016.

14.30-15.15: Lars Skinnebach, forfatter (Danmark). Udg.: Det mindste paradis, I morgen findes systemerne igen, Din misbruger, Post it, Enhver betydning er også en mislyd

15.45-17.45: Ung litterær vrede.

Paneldebat med deltagelse af Eija Hetekivi Olsson, Niviaq  Korneliussen, Halfdan Pisket og Lars Skinnebach. Ordstyrer: Kamilla Löfström.

18.30: Festmiddag

20.00-21.00: Musikalsk vrede v/ Bisse (Danmark): Udg.: Bitchin, PMS, Umage, Happy Meal

21.00 – : Hæng ud og på gensyn

 

Aktuellt

Opdateret program för Nordspråks-konferensen i november 2015

Det nordiske klasserum
Nordspråkskonference om nordisk didaktik. Fredag den 20. november 2015 kl. 8.30- 16.00
Pris: 300 DKK, Studerende 100 DKK

Tilmelding senest den 1. november 2015

Program:

8.30-8.50: Kaffe, morgenmad og registrering

8.50-9.00: Velkomst og åbning af konferencen.

9.00-9.45.: Sprog, mennesker og steder – hvad betyder dialekter i mobilitetens og globaliseringens tid? ved lektor Pia Quist. Københavns Universitet

9.45-10.15: Den digitale nordiske fortælling ved Forfatter Merete Pryds Helle

10.15-10.30. Kaffepause

10.30-11.15: Grønland og den gode historie v. Forfatter og gymnasielærer Kurt Frederiksen

11.15-12.00: Språkvetenskapliga värdet av grannspråksundervisning – Hur grannspråken kan användas för att illustrera språkförändring, språkliga varieteter, språkhållningar, språkpolitik med mera och därmed ge studenter och elever perspektiv på sitt eget språ. Ved adjunkt Solveig Malmsten, Högskolan Dalarna.

12.00-12.05: Optakt til besøgsstationer

12.05-13.00    Lunch

13.00-14.30: 4 besøgsstationer med præsentationer af nordiske projekterfaringer:

  • Performativ og digital interaktion mellem klasser ved dramapædagog Helena Berglund.
  • Nordpilot- projektet. Gunilla Forssell, Ytterbyskolan i Kungälvs kommun.
  • Dansk 1-2-3. Nordplus Junior projekt ved Þórhildur Oddsdóttir, Brynhildur Ragnarsdottir. Island.
  • Nordiske profilskoler ved lærer og sprogpilot Lise Vogt.

14.30-14.45: Kaffepause

14.45-15.00: Nordisk litterært indslag: Spor over isen ved Forfatter Kurt Frederiksen
15.00-15.30: Nordisk benchmarking inom språk-och kulturprojekt ved Ph.d. studerende Jenny Sylvin, Helsingfors Universitet.                                                                                                                                                            15.30-16.00: Nye erfaringer fra sprogpilotprojektet v. Lis Madsen, leder af de nordiske sprogpiloter og Ivar Lærkesen, Lektor, Campus Bornholm.
16.00-16.05: Afslutning og tak for i år

Konference på Nordatlantens Brygge den 20. november 2015 kl. 8.30 – 16.00.

”Det nordiske klasserum. De skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen”

Fredag den 20. november 2015 kl. 8.30 – 16.00

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København

Pris: 300 DKK

Pris studerende: 100 DKK

tilmelding http://www.tilmeld.dk/N1505

Konferencen er den 5. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område. I 2015 har vi atter fokus på erfaringsopsamling og videndeling omkring projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og nordiske sprogpiloter og støttes af Nordisk Ministerråd.

Der vil på denne Konferencedag blive præsenteret nordiske projekter og præsentationer, hvor der arbejdes med de skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen. Der vil være oplæg fra forskere på Lund University, Högskolan Dalarne m.fl. Der vil blive anledning til videndeling og erfaringsudveksling med henblik på funktionel anvendelse i klasserummet. Der vil være kulturelle nordiske indslag i løbet af dagen,

Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere og læreruddannere

Program følger.