Dansk

DANSK er Dansklærerforeningens tidsskrift for dansklærere i grundskolen og for lærerstuderende og læreruddannere. DANSK formidler aktuelt fagligt stof og teorier og praksisbaserede erfaringer, som kan inspirere undervisningen i danskfaget for hele grundskolen og på læreruddannelsen. DANSK udkommer fire gange om året – med skiftende temaer,  i et oplag på 7000 eksemplarer og i et omfang på 40-50 sider.

Läs mera om Dansk.

Leave a Reply