Arena

Svenska modersmålsföreningen i Finland rf ger ut tidskriften Arena som tar upp aktuella frågor kring undervisningen i modersmål och litteratur på alla stadier, inte bara i våra
finlandssvenska skolor utan också i hela Finland och i Norden. Varje nummer av Arena byggs upp kring ett aktuellt tema som behandlas i form av t.ex. artiklar, intervjuer, recensioner och kolumner. Dessutom
fungerar tidskriften som en viktig informationskanal för SMLF:s verksamhet och berättar också om annan verksamhet som kan tänkas intressera modersmålslärare.

Arena utkommer 2-4 gånger per år och skickas till föreningens
medlemmar.

Arena finns också på Arena online

 

Leave a Reply