Kommande kurser og arbejdsmøder

2021

Sommerkurset på Island: Fra d. 26.7. til. d. 30.7. om den nordiske mytologi

Høstkursus i Finland: den 16-18. september: Teman för höstkursen är gränser, begränsningar, tolerans, möjligheter, kulturella likheter och olikheter, nordiska språk och nordisk litteratur.

Konference: “Det nordiske klasserum”, november i København den 19. november 2021

Arbejdsmøde i november i København den 20. november 2021.

Comments are closed.