Kursverksamhet

Nordspråk arrangerar årligen en sommarkurs, men även andra kurser som riktar sig till både lärare och lärarutbildare.