Poppis

Svensklärarna i Finland publicerar tidskriften Poppis. Tidskriften är tvåspråkig och det förekommer artiklar på såväl svenska som finska.

Leave a Reply