Foreningen for islandske dansklærere i Island

Félag dönskukennara á Íslandi
Stiftet 1968

Foreningen for islandske dansklærere er en interesseorganisation for alle der underviser i dansk i Island, i grundskole såvel som på ungdomsuddannelserne.
Foreningen er også medlem af Nordspråk, en interesseorganisation for lærere i Norden der underviser i et nordisk sprog enten som modersmål eller fremmedsprog.

Formålet med foreningen
• at styrke dansklærernes faglige bevidsthed
• at være et forum for information og debat blandt dansklærere
• at arbejde for bedre forhold for danskundervisningen i Island
• at være et forbindelsesled mellem dansklærerne og skolemyndigheder og ministerium
• at skabe og vedligeholde kontakt med andre organisationer for sproglærere i Island og andre lande
• at afholde kurser og anden oplysende virksomhed for dansklærere
• at skaffe støtte til dansklærere til uddannelse og efteruddannelse i Island og andre lande
• at samarbejde med bogforlag og andre i Island og andre lande om udgivelse af undervisningsmaterialer
Foreningens virksomhed
• kurser i dansk og sprogdidaktik for dansklærere i Island, Danmark og andre lande, støttet af efteruddannelsesfonden
• deltagelse i tilrettelæggelsen af kurser for Nordspråk og STÍL
• konsulentudtalelser om undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne
• møder og faglige og fagpolitiske forhold
• repræsentanter i forskellige udvalg under undervisningsministeriet og andre skolemyndigheder
• repræsentanter i redaktionsudvalget for sprogtidsskriftet Málfríður
• nyhedsbreve til medlemmerne

Läs mera på föreningens hemsida!

Leave a Reply