Kontakt

Nordspråkjanuari2013

Namn och mejladresser till medlemsföreningarnas representanter i Nordspråks arbetsgruppe.

 Projektleder

Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk

Medkoordinator

Ivar Lærkesen ilaerkesen@gmail.com

Dansklærerforeningen

Ida Geertz ( Folkeskolen) idageertz@gmail.com

Helle Trier (gymnasium)) helletrier@mail.dk

Torben Mundbjerg (Læreruddannelsen) tomu@ucc.dk

 

Samtök Móðurmálskennara

Marta Guðrún Jóhannesdóttir ( grundskolen), martajoh@gmail.com 

Hulda Egilsdottir (gymnasiet) hulda@fss.is

 

Foreningen for islandske dansklærere i Island

Björg Hilmarsdóttir bjorgh@ru.is

Katrín Jónsdóttir Katrin.Jonsdottir1@rvkskolar.is

 

Landslaget for norskundervisning
Siv Sørås Valand siv@norskundervisning.no
Lena Solvang lensolva@gmail.com

 

Svensklärarföreningen

Nils Larsson nils.larsson@isd.su.se

Jenny Edvardsson frokenje@gmail.com

 

Svensklärarna i Finland

Katja Hämäläinen katja.k.hamalainen@metropolia.fi

Liisa Suomela liisa.suomela@hanaholmen.fi

 

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland

Anu-Katja Nurmi anu-katja.nurmi@turku.fianu-katja.nurmi(at)turku.fi

 

Redaktörer:

Birgitte Lamb (Dansk Noter, Danmark) bil@herlufsholm.dk

Maria Dahlin (Arena, Finland) maria.sofia.mork@gmail.com

Amanda Audas-Kass (Arena, Finland) amanda.audas.kass@gmail.com

Jens Raahauge (Dansk, Danmark) jra@dansklf.dk

Jorunn Øveland Nyhus. Redaktør Norsklæreren jorunn@norskundervisning.no

Carl Magnus Höglund (Svenskläraren, Sverige), carlmagnus.hoglund@gmail.com

Teijasbild1Teijasbild2

Leave a Reply