Om Nordspråk

Hvem er Nordspråk?2018-10-13-nordspråk.JPG

Nordspråk er en organisation bestående af repræsentanter for nordiske modersmålslærer-foreninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog. Nordspråks fornemmeste opgave er at arbejde for at sikre, at nordiske undervisere på grundskoler, gymnasier og læreruddannelser har en opdateret viden om de andre nordiske landes kultur og litteratur, og at de har redskaber til at varetage undervisning i nordiske sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Nordspråk har arbejdet med udvikling af kurser og udgivelser til nordiske undervisere i mere end 30 år. Nordspråk er en del af Program for Sprogkurser.

Begrundelse for Nordspråks arbejde

En vigtig forudsætning og begrundelse for et nordisk samarbejde er, at DSC00030 (2).JPG
samarbejdet foregår på et af de skandinaviske sprog. Det er på mange måder den fælles nordiske sprogforståelse, der har været og stadig er udgangspunktet for det nordiske samarbejde – en sprogforståelse som andre europæiske regioner i øvrigt er meget interesserede i. Men det nordiske samarbejde er ikke en selvfølge, og skal samarbejdet fortsat have en særlig begrundelse og værdi, er en fælles sprogforståelse central. Sproget giver dels adgang til en mere fri kommunikation mellem naboer, dels til at deltage i andre nordiske landes uddannelser og arbejdsmarked, og dels til at opleve og deltage i den nordiske kultur og litteratur på originalsproget.

De nordiske sprog

Vi rejser og arbejder i de andre nordiske lande i øget omfang, og her er kommunikationssproget og den kultur, vi indgår i, nordisk. Men den internordiske sprogforståelse har det svært i disse år, viser forskellige undersøgelser. Især de unge siger, at de har svært ved at forstå hinandens sprog, og de vælger i stedet engelsk som fælles kommunikationssprog, når de mødes, med mindre de gennem skole og uddannelse har opdaget, at der er mange fordele forbundet med at kunne kommunikere med andre nordboere på eget sprog (for skandinavers vedkommende) eller et andet nordisk sprog (for islændinge, grønlændere, finner og færingers vedkommende).Sommarkurs2014Kjersti

Den største udfordring i disse år er derfor at sikre, at nordiske unge også i fremtiden gennem sproget får adgang til at deltage i og videreudvikle den nordiske kultur og det nordiske fællesskab

Resultatmål i 2015

At bidrage til øget kvalitet og bredde i nabosprogsundervisningen gennem kurser rettet mod lærerstuderende og lærere i grundskole og ungdomsuddannelser i Norden

At styrke børn og unges sprogforståelse i dansk, norsk og svensk gennem en kvalificeret nabosprogsundervisning

At fremme interessen for nabosprogsundervisningen blandt lærerstuderende

At fremme lytteforståelse og sproglig forståelse blandt børn og unge i Norden gennem brug af digitale medier og multimodale tekster i undervisningen.

DSC09773-2.jpg

One Comment

  1. Pingback: svenskanu.webaula.fi | En intressant sommarkurs i Sisimiut på Grönland 26.–31.7. 2017

Skriv et svar