Nordiske sprogpiloter

Nordiske sprogpiloter – Nu også for gymnasielærere

Gennem en årrække har Sprogpiloterne eksisteret som et tilbud til folkeskolelærere. Nu er turen kommet til gymnasielærerne. Ideen er at de som deltager i sprogpilotuddannelsen skal få inspiration til at gøre undervisningen i det nordiske stof tidssvarende og spændende for eleverne. Ideen er også at sprogpiloterne skal sprede kompetencer og metoder til undervisning i nabosprog blandt gymnasielærere. Du kan læse mere på www.sprogpiloter.org.

Det første kursus vil blive holdt den 17.-21. januar 2015 på Schæffergården. Kurset er gratis og finansieres af Nordisk Ministerråd og De nordiske Perler. Kurset vil komme til at samle sig om disse emneområder

  • Hvorfor skal man undervise i nabosprog, hvilke forestillinger har vi om hinanden, og hvad er situationen?
  • Sproghistorie og mentalitetshistorie.
  • Et bredt perspektiv på tekster i Norden, herunder også multimodale tekster som også kan være en indgang til retorik, nyhedstekster, reklame med fokus på det metodiske.
  • Nordisk litteraturdidaktik.
  • Nabosprog og nabosprogsdidaktik.

Kurset vil forme sig som et vekselspil mellem oplæg og praktiske øvelser. Når man rejser hjem fra kurset, har man fået nye greb til at undervise i nabosprog og vil være i stand til at inspirere kollegaer til det samme.

Deltagerne vil være gymnasielærere fra alle nordiske lande. Er du interesseret, henvend dig til:
Lis Madsen LIMA@ucc.dk eller Ivar Lærkesen ilaerkesen@gmail.com

Skriv et svar