Landslaget for norskundervisning

Om LNU

LNU er en landsomfattende og ideell organisasjon av og for norsklærere på alle trinn i utdanningsløpet.

  • gir ut tidsskriftet Norsklæreren4 ganger i året, medlemmer kan også lese Norsklæreren digitalt.
  • utgir fagbøker for norsklærere i Norskbokklubben
  • arrangerer kurs, møter og seminarer om norskfaget
  • arrangerer LNUs landskonferanse i mars hvert år
  • er høringsinstans for Udir og KD
  • arbeider fagpolitisk for å styrke norskfaget og norskundervisninga på alle trinn.

Läs mera på föreningens hemsida! 

Leave a Reply