Medlemsföreningar

Nordspråk är ett nätverk för de nordiska modersmålslärarna men även för lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmandespråk.

Medlemsföreningar i Nordspråk är:

Danmark

Dansklærarforeningen

Færøerne

Føroya mál

Finland

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland

Svensklärarna i Finland

Island

Foreningen for islandske dansklærere i Island

Samtök móðurmálskennara (Island)

Norge

Landslaget for norskundervisning

Sverige

Svensklärarföreningen

Leave a Reply