94 år. Göte: “Skotten i Ådalen 1931″ (SVENSK)

Jag var väl en 150 meter ifrån då de kom, demonstrationståget. Och sedan… kom militären och red opp emot demonstrationståget. Men… Du vet, det gick ju inte att stoppa ett demonstrationståg som var tre kilometer långt, inte…

Utan… Dom ramla av hästen, en åtminstone ramla av hästen, det såg jag ju… och sen sprang han och höll i betslen på hästen tillbaks ner till där andra militärerna låg.

Det var…. Det var en jordkällare och på taket där, där hade de (militären) en kulspruta.

Jag tyckte ju det small på bara tio sekunder, så var det: ratt, ratt, ratt…

Alltså jag såg ju inte någon som föll, för det var ju så mycket folk i rörelse alltså, de sprang ju härs och tvärs, vet du – de hade ju skjutit…

Det var ett kafé där som hette ”31”. Det är nerlagt nu. Där stod ju den här Eira Söderberg från Svanö, oppe på stenmuren på sidan av vägen och hon blev skjuten.

Hon var ju bara åskådare och stod där. Och det var ju kulhål i kåkarna där runt i kring…

Det klart, då det började smälla då blev man ju rädd och sprang hem.

Lyssna: mp3

Leave a Reply