77 år. John: “Borgmesteren” (DANSK)

Da jeg tiltrådte, så sagde kommunaldirektøren: ”Der er ingen borgmesterkæde, og der er ingen kørselsgodtgørelse.”

Borgmesterkæden kom, men der gik da en 4-5 år efter, at der blev skænket en borgmesterkæde til byen. Man syntes jo, det var for ringe, at man ikke havde det.

Og kørsel, ja da fik vi jo kørepenge, hvis vi kørte udenfor byen og alt det der, men ikke noget i byen, og derfor blev det fastslået fra start af.

Allerede ved den aften, jeg blev valgt, da blev jeg anmodet om at holde båltale til Sct. Hans aften, to stykker, én i Svogerslev og én i Veddelev på samme aften.

Og der er mange steder, man gerne vil have borgmesteren med. Og der er meget fest og gloire på borgmesterposten. Man kommer til en masse ting og bliver modtaget som paven, kongen eller dronningen af Saba… Nej, det kan man ikke sige… Man bliver modtaget der… Og det er også det pudsige, at folk kan godt skælde én ud, det var nu ikke så voldsomt i min tid, men… og læserbreve og alt det der ….men når man så kommer ud til dem i anden sammenhæng, så bliver man altid vældig modtaget… altid blevet godt modtaget hvor jeg har været i foreningsarbejde, ved indvielser og alt, hvor man skal vise ansigtet.

Og man bliver meget kendt, og man ser det der navn hver evige dag i avisen. Og det kan måske også være lidt besværligt for folk altid at se borgmesterbilleder og borgmesteren dit og dat… Det kan godt, jeg tror der er mange, der bliver trætte af det.

Lyssna: mp3

Leave a Reply