24 år. Astor: “Helt naturlig” (NORSK)

Jeg liker meg veldig godt i … å komme meg ut i naturen fordi det gir meg noe helt spesielt da. Byen og stuelivet , hva skal jeg si, det byr ikke på de opplevelsene. Der er…hvis jeg ikke hadde hatt naturen hadde jeg ikke vært her, faktisk.

Ja, jeg har jo en vanskelig identitetskvale kan du si. Jeg er født i kvinnekropp, men er egentlig mann, føler meg som mann. Og jeg tror naturen var en viktig faktor for, for at jeg, eeee, at jeg tok dette valget med å faktisk, at jeg tok det steget, med at , tok det steget meg at jeg valgte å gjøre noe med det. Og ved å være i naturen, så jeg trengte ikke forholde meg til noen andre. og jeg kunne bare være Astor og ikke Astri som jeg var før og ja, det var en utrolig befriende følelse at jeg, ikke sant, kunne hogge ved å hogge ved å tenne bål og fiske og sove ute uten at det hadde noe som helst å si hva, hva jeg hadde på kroppen kan du si. Jeg prøvde lenge å prøve å leve som kvinne fordi jeg gjerne ville leve så naturlig som mulig for det var viktig for meg, men etter hvert så gikk det opp for meg at det var veldig unatur å leve som kvinne å være mann inni seg.

Lyssna: mp3

 

Leave a Reply