19 år. Hans Ulrich: “Lidenskab” (DANSK)

Hvorfra jeg har fået interessen i at spille skak, det er lidt svært at sige. Men der er en del i min familie, der spiller det. Blandt andet min oldefar, Enevold, han spillede det. Og så min onkel, som også hedder Enevold, han spillede det også. Det er nok derfor, jeg er blevet påvirket.

Fordi at mine forældre, altså min far og mor, de spiller nemlig ikke skak.

Jamen, jeg bruger vel cirka halvanden time i gennemsnit hver dag på skak, men det er så ikke jævnt fordelt udover ugen. Det er ikke sådan, at jeg slavisk hver dag bruger halvanden time. Nogle dage da spiller jeg slet ikke skak. Hele uger eller måneder spiller jeg slet ikke skak. Men så lige pludselig så kommer der måske… Vi får et skakblad tilsendt hver måned altså fra DSU, og der er altid nogle partier eller nogle skakopgaver, der skal gennemgås, så det er en klar sag, så fatter man interessen igen og så begynder at spille det igennem. Eller der er en ny åbning, man lige pludselig skal bruge i en eller anden sammenhæng, og så kigger man på det igen. Men specielt åbningsspil, det kræver dog alligevel, at man jævnligt kigger på det. Da bliver man altså nødt til at sætte sig ned og tage den tykke bog frem og så muligvis have hele to partier fremme på én gang. Et til at spille faktisk partiet igennem med og så et andet parti til at kigge på de andre undervanter. Der er altid anført en masse bivarianter, som man også lige skal kigge på.

Så kan jeg sige, når mig og min lillebror spiller, så har vi selvfølgelig en indbyrdes aftale om, hvis vi spiller i turneringssammenhæng, at vi aftaler remis, som regel, ikke? Spiller nogle træk ti tyve træk måske i en kendt åbningsvariant, vi begge to kender. Måske. Og så aftaler vi remis, fordi vi vil jo nødig… Altså når brødre spiller, så vil det altid give problemer, hvis den ene vinder over den anden. Så sådan noget med at spille remis det gør vi ofte.

Men når vi spiller herhjemme for sjov, jamen så er det jo sådan… Sådan er det vel for alle skakspillere, at man spiller for at vinde. Man spiller altså ikke for at tabe et parti, vel?

Lyssna: mp3

Leave a Reply