Välkommen till Nordspråks höstkurs i Finland 16-18.9.2021

Teman för höstkursen är gränser, begränsningar, tolerans, möjligheter, kulturella likheter och olikheter, nordiska språk och nordisk litteratur.

I dagens globala värld, där människorna ofta reser och flyttar från ett land och språkområde till ett annat, kan gränserna öppna nya möjligheter eller stänga dörrar.

I programmet ingår intressanta föreläsningar samt utflykter till Unesco världsarvet Sveaborg och Ateneum, Finlands nationalgalleri.

Programmet* findes her:

Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/n2002

Plats:

Kursen arrangeras på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo. https://www.hanaholmen.fi/sv/

Observera att kursen inleds med Nordisk språkkonferens 2021 den 16 september. I konferensen diskuteras bl.a. språksamarbete i Norden och stödformer i den nordiska språkgemenskapen. Se programmet.

De som deltar i både Nordspråks höstkurs och Nordisk språkkonferens 2021 får övernatta på Hanaholmen 15-16.9 utan extra kostnad.

Intresserade kan anmäla sig till både Nordspråks höstkurs och Nordisk språkkonferens på: (länk till anmälningsblanketten).

Anmäl dig senast den 9 augusti.

*der tages forbehold for ændringer i programmet

Leave a Reply