Nordspråks høstkursus udskydes til høsten 2021

Kära anmälda till höstkursen 2020 i Helsingfors

Med anledning av det osäkra läget p.g.a. spridningen av coronaviruset COVID-19 samt de rådande restriktionerna i våra respektive länder, har vi inom Nordspråk varit tvungna att fatta beslut om att flytta på tidpunkten för höstkursen 2020. Den nya tidpunkten är 16–18.9.2021.

Vi strävar efter behålla samma kursupplägg som årets höstkurs hade inneburit. Därmed önskar vi bibehålla samma program, samma föreläsare och samma kurslokal. I skrivande stund är ombokningarna under arbete. Närmare information om programmet ges vid en senare tidpunkt.

Vi beklagar om detta beslut medför extra arrangemang för er som redan anmält er till höstkursen 2020 och hoppas att ni har möjlighet att delta i kursen hösten 2021.

Med vänliga hälsningar,

Jastrid á Dalbø
Katja Hämäläinen
Katrín Jónsdóttir
Lene Reichstein Lund
Anu-Katja Nurmi
Liisa Suomela

Hold øje med nordsprak.com og vores facebook, som løbende vil blive opdateret med information om kurserne.

Leave a Reply