Inbjudan till konferens i grannspråksdidaktik 12.-13. september 2019 på Københavns Professionshøjskole i Köpenhamn! Stadig ledige pladser!

Du indbydes hermed til konference om hvad nordisk sprogdidaktik kan bidrage med i forhold til alle læreruddannelserne i Norden.

Udgangspunktet er at det nordiske er en mulighed som ikke bliver udnyttet efter fortjeneste, en mulighed for indsigt, kundskaber og færdigheder som er rettet mod fremtiden – i stedet for at fremkalde en støvet fortids romantiske samvær.

Konferencen indeholder:

– oplysende og inspirerende foredrag der viser hvordan man konkret kan praktisere nordisk i læreruddannelserne

– uddybende dialog om de initiativer der findes på området, ved en række stamborde

– en paneldebat mellem nordiske stakeholdere

– og en inspirationsformiddag i selskab med vidende fagfolk

Denna konferens handlar sålunda om grannspråk och grannspråksdidaktik från nya perspektiv. Arrangörer är lärarutbildningar i Sverige, Danmark, Norge och Island med en stark tro på grannspråkens och grannspråkskulturernas didaktiska möjligheter. Vi har arbetat tillsammans i flera projekt om detta tema finansierade av Nordplus og Nordiska ministerrådet. Grannspråk ser vi som en underutnyttjad resurs i utbildning. Vi vill bort från grannspråk som ett kulturellt och språkligt dåligt samvete!

Ett nytt perspektiv är grannspråk som en fantastisk möjlighet att arbeta med språklig variation inom det egna språket och grannspråket men också för lärare i främmande språk som engelska, spanska, tyska och franska liksom för lärare i de många invandrarspråken i Norden. Ett annat perspektiv är grannspråk som en brygga eller katalysator för jämförelser inom ämnen som historia för grannländerna, samhällskunskap, grannspråkslitteratur, musik och film.

Sist men inte minst ser vi grannspråk som första steget i internationalisering, närmare bestämt närinternationalisering, som betonar ökad språklig och kulturell mångfald i Norden. Internationalisering ska ske även på andra språk än engelska – inte minst modersmålet.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig HER:

OBS: Det finns 90 platser som fördelas enligt först-till-kvarn principen. Konferencen er muliggjort med midler fra Nordplus. Tilmelding er gratis.

Varmt välkommen!

Nordisk netværk for nabosprogsdidaktik og -kommunikation

Kontakt:
Mette Jørgensen, Københavns Professionshøjskole, mejo@kp.dk
Henrik Rahm, Lunds Universitet, henrik.rahm@nordlund.lu.se

Leave a Reply