Nytt blikk på havet. Nordspråk sommerkurs 2019 i Svolvær, Lofoten, Norge

Havet er en reisevei som bandt og binder oss sammen i Norden. Men hvilken rolle har havet i de moderne nordiske samfunnene – en ressurs, en kirkegård, en søppelplass, et symbol for både død og fornyelse? Vi får fornyet innblikk og utvidet horisont om dette på Nordspråks sommerkurs 2019 der havet er temaet. Kurset foregår selvsagt ved det store havet, i Svolvær i det sagnomsuste Lofoten på den nordnorske kysten!

Her ser vi på havet i vid forstand, helt bokstavelig, et steinkast fra mektige, gåtefulle Vestfjorden. Men også som trope og topos og fra flere ulike synsvinkler. Med havet som konstruktiv metafor for kommunikasjon og forståelse ser vi frem til å dele og diskutere de mytologiene og verdiene som havet tillegges i litteraturen. Vi vil forholde oss til havets betydning nå og i fremtiden for barn og unge, for skole og utdannelse. Vi vil se hvordan havet både er en næringsressurs og et levende reservoir kulturelt og biologisk; er noe mer enn et museum; noe farlig ukjent, men også en romantisk avkobling fra det urbane.

Nordiske forfattere, forskere og personer med spesialkunnskap vil generøst dele sin tilgang til nye, ukjente dybder. Kurset henvender seg til morsmålslærere tilknyttet undervisning, utdannelse og forskning i nordiske grunnskoler, videregående skoler og lærerutdannelser.

Dato
24.-28. juli 2019

Plats
Anker Brygge, Svolvær i Lofoten
Lamholmen 1
8300 Svolvær
Norge

Pris
DKK 5.800 (enkeltrom)
DKK 5.200 (dobbeltrom)

Program
Læs her

Påmelding innen 22. april 2019: Påmeld

Arr.: Benedicte Eyde (NO), Nils Larsson (SE) og Torben Mundbjerg (DK).

Leave a Reply