Det nordiske klasserum: Nordspråkkonference om nordisk didaktik.

nordsprak_sprogpilot

Konferencen er den 8. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område. Vi har derfor fokus på erfaringsopsamling og videndeling om projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og Nordiske Sprogpiloter og er støttet af Nordisk Ministerråd.

Der vil være oplæg ved Jan–Ola Östmann, Seniorprofessor ved Darlarna University; Pål Lundberg, Universitetslektor på Högskolen i Oslo og Akershus, lektor Hanne Schilling, Københavns Professionshøjskole og Lektor Charlotte F.  Reusch, Nationalt Videncenter for Læsning. Der vil være forskellige workshops, hvor de præsenteres undervisningsmaterialer og projekter inden for det nordiske.

Tid
Fredag den 23.  november 2018 kl. 8.30- 16.00

Sted:
Schæffergården. Jægerborg Allé 166, 2820 Gentofte.

Målgruppe
Grundskolelærere, gymnasielærere,  læreruddannere og lærerstuderende

Pris
300 DKK, Studerende 100 DKK

Tilmelding senest den 1. november 2018

TILMELDING

Program-til-Nordisk-didaktisk-konference-2018

Vel mødt!

Kontakt til Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk

FOTO: Norden i skolen. På nordeniskolen.dk finder I en masse spændende undervisningsforløb og materiale til en inspirerende nabosprogsundervisning.

Leave a Reply